DET CENTRALA I VÅR TRO

Det är inte helt enkelt att i korta ordalag förklara vem Gud, vår Fader är, vad frälsningen i Herren Jesus Kristus på djupet innebär och vad Den Helige Andes kraft och ledning praktiskt betyder för våra liv idag. Att av hjärtat, ärligt och uppriktigt, bjuda in Gud i livet genom att säga ett personligt ”Ja” till erbjudandet om frälsning i Jesus Kristus, är att få uppleva en ny dimension av liv som gör skillnad både nu och i all evighet! Detta är svårt att göra begripligt med endast ord! Kristendomen är sannerligen ingen livlös religion utan en högst personlig och levande relation med Gud själv!

JESUS ÄR KÄRNAN I BIBELN

Det mest centrala i kristendomen är Jesus Kristus själv och tron på honom. I Johannes evangelium 14:6 står det att Jesus är vägen, sanningen och livet och att ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus. Jesus är sålunda inte en väg bland andra vägar utan den enda vägen till Gud.
Bibeln talar om att Gud älskade världen så mycket att han sände sin enfödde son, Jesus, till jorden (Johannes 3:16). Han kom hit för att uppsöka det som var förlorat och rädda det. Han kom för visa vem Gud var och förhärliga honom. Där Jesus gick fram berörde han därför människor och förvandlade livssituationer. Han botade, upprättade och befriade de som kom till honom. Men det grundläggande syftet var ytterst att ge sitt liv till lösen för människan och en gång för alla befria henne från syndens förödande makt, från det som hindrade och skilde oss från gemenskap med Gud.

VAD ÄR SYND?

Bibeln talar om en grundproblematik hos människan som benämns som synd. Det är synden som gör att människan inte kan komma nära en helig, ren och rättfärdig Gud utan att förgås. Vad synd i grunden handlar om är att människan vänt Gud ryggen och därför har fel inriktning i livet. Därigenom missar också människan Guds avsikt med henne och den gemenskap han så gärna önskar med henne. Enligt Bibeln har alla människor syndat och gått miste om härligheten från Gud (Romarbrevet 3:23). Det står också skrivet att syndens lön (konsekvens) är döden (Romarbrevet 6:23).

RÄDDNING GENOM JESUS KRISTUS

Bara Jesus kunde friköpa oss från syndens rättmätiga straff och ge oss livet tillbaka. Därför led han svårt och dog en plågsam död på ett kors trots att han personligen var utan synd. Mänsklighetens samlade synd och dess konsekvenser koncentrerades till Jesus vid detta historiska tillfälle. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull och det var vår synds straff som lades på honom för att vi skulle få frid med Gud (Jesaja 53). Den (Jesus) som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå som rättfärdiga inför Gud (2 Korinterbrevet 5:21). Jesu död på korset var ett enormt starkt bevis på Guds gränslösa kärlek till dig och mig (Romarbrevet 5:6-8). Hur gensvarar du och jag på den kärleken?

HUR KAN JAG FÅ DEL AV DET JESUS GJORDE?

En människa kan vara snäll, trevlig och sympatisk, vara rik och framstående eller göra mängder med goda gärningar men frälsningen i Jesus Kristus kan ändå inte komma den människan till godo av enbart de skälen. Utan frälsning går en människa evigt förlorad oavsett hur bra eller dåliga vi uppfattas vara eller i själva verket är. I Efesierbrevet står det att vi är frälsta av nåd, genom tron, inte av oss själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig (Efesierbrevet 2:8-9). Det är så enkelt att det kan vara svårt – frälsningen är en gåva adresserad till dig! Gåvan tas emot i tro, en tro på vad Jesus Kristus har gjort för dig på korset! Erbjudandet gäller alla och gäller ännu! Vänta inte att bjuda in honom i ditt liv – en dag kan det vara för sent!

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Romarbrevet 10:9-10)

FRÄLSNINGSBÖN

En enda uppriktig och äkta bön till Jesus om förlåtelse och om att han ska komma in i ditt liv med sin frälsande kraft räcker för att bli räddad för evigheten. Du kan be med dina egna ord eller använda dig av bönen nedan. Gud är bara en bön bort – evigheten är bara ett hjärtslag bort!

”Käre Far i himlen!
Jag gensvarar på din inbjudan och kommer nu till dig i Jesu Kristi namn.
Jag kommer till dig med alla mina synder, tillkortakommanden och mina dåliga vanor.
Jag vänder mig bort från det onda och jag vänder mig till dig Jesus.
Kom in i mitt liv och föd mig på nytt!
Du är den levande Gudens son och jag sätter min tro till bara dig, Jesus.
Jag bekänner att du är min Frälsare och Herre.
Tack för att du tar emot mig som ditt barn!
Jag öppnar mig nu för Den Helige Ande och tar emot allt det du vill ge till mig.
Jag kommer att följa dig och tjäna dig under resten av mitt liv.
Jag ber i Jesu namn.
Amen”


”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)
”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.”
(2 Korinterbrevet 5:17)

Kanske har du bett med i bönen för första gången eller kanske vill du veta mer om kristen tro?
Du är i vilket fall som helst välkommen att höra av dig till oss!

Märsta Internationella Kyrka
Besöksadress: Stockholmsvägen 25, 195 34 Märsta
Postadress: Box 203, 195 23 Märsta
Tel: 0739 43 03 60 · info@ichm.se
Org nr 802464-3978  · BankGiro 846-1568

X