Märsta Internationella Kyrka är en församling i Sigtuna Kommun, i hjärtat av Märsta. Församlingen har bildats utifrån en härlig, enkel men dynamisk bönegruppsgemenskap där Guds ord, lovsången, bönen men också gemenskapen deltagarna emellan varit centrala beståndsdelar. I denna atmosfär har olika människor från olika världsdelar fått möta Gud på olika sätt!

Församlingen vill verka för evangeliets spridande primärt i Sigtuna kommun och önskar därigenom att de glada nyheterna om frälsning i Jesus Kristus ska nå alla människor i vårt närområde, såväl infödda som inflyttade från andra länder! ”Hela världen” finns i Märsta!

Vi önskar dessutom vara en församling där människor kan växa och utvecklas till det de unikt är skapade att vara och ämnade för att göra. Gud har lagt ner så mycket i varje enskild individ och alla har en plats och en funktion i den lokala församlingen!

Välkommen till oss!

FÖRSAMLINGENS PASTORER

Richard och Carina Albertsson

Richard Albertsson, föreståndare richard@ichm.se

FÖRSAMLINGENS ÄLDSTE

Jean-Baptiste och Elisabeth Mazimpaka

Jean-Baptiste Mazimpaka Jean-Baptiste@ichm.se

FÖRSAMLINGENS VISION

Kärnan i vår vision är att låta Guds hjärta möta människan. Detta oavsett om det är i den mindre hemgruppen, i den större gudstjänsten eller vid samtal med människor ute på gator och torg. Vi är övertygade att Gud, i sin gränslösa, fullkomliga och aldrig sinande kärlek, vill beröra hela människan oavsett ålder, kön, etnicitet eller kultur till livsförvandling, upprättelse, befrielse och helande!

 

Allt detta är möjligt genom Jesu fulländade seger på korset!

Våra sammankomster ska präglas av:

  • att Guds ord, evangelium om Jesus Kristus, predikas på ett lättförståeligt sätt
  • att tillfällen ges till omvändelse, frälsning och förbön
  • en innerlig lovsång och tillbedjan till Gud
  • en öppenhet för Den Helige Andes ledning och gåvor
  • en varm, öppen och inkluderande gemenskap där den enskilda människan blir sedd

Våra mål är att varje människa:

  • främst i Sigtuna kommun, ska få höra evangelium om Jesus Kristus
  • växer till i tron på Jesus Kristus
  • ska få uppleva en levande och nära relation med Gud
  • kommer in i och utrustas för den plan Gud har för dem
  • ”lever ut” evangelium i vardagen

MISSION

Märsta Internationella Kyrkas vision är att låta Guds hjärta få möta människan i Märsta men även utanför Sveriges gränser.

”Gå därför ut och gör alla folk (nationer) till lärjungar”

Matt 28:19

Vår församling stödjer flera  missionsorganisationer 

 

Om du har en längtan att få vara med och göra skillnad i andra länder för andra folkslag och samtidigt själv bli förvandlad, hör gärna av dig till oss på mission@ichm.se och följ med ut på missionsfältet.

Vi stöder dessa missionsorganisationer som också kommer på besök till oss ibland och ni kan även med dessa stödja och följa med ut på missionsresor.

Märsta Internationella Kyrka
Besöksadress: Östra Bangatan 2 B, 19560 Arlandastad
Postadress: Box 203, 195 24 Märsta
Tel: 070-7530734 · info@ichm.se
Org nr 802464-3978  · BankGiro 846-1568

X